Väčšina obyvateľstva čelí kultúrnym bariéram. To sa týka aj nepočujúcich.

Ukážeme vám, ako sprístupniť kultúru nepočujúcim.

Informácie pre inštitúcie

Informácie pre nepočujúcich

Mapa bezbariérového prístupu pre nepočujúcich v múzeách a kultúrnych zariadeniach na Slovensku.

Mapa bezbariérového prístupu pre nepočujúcich v múzeách a kultúrnych zariadeniach na Slovensku

 

Naše nedávne projekty

Naše nedávne projekty

 

Spolu s rôznymi organizáciami sme vyspracovali projekty pre nepočujúcich o prístupnosti inštitúcií.

 

Na týchto bezbariérových prístupoch spolupracujeme s partnermi na Slovensku