Príklady dobrej praxe / Ako múzeá sprístupňujú expozície nepočujúcim v zahraničí?

 

SK:

https://youtu.be/fV_6brt51Jg – preklad z cudzieho posunkového jazyka do slovenského posunkového jazyka umiestnením prekladateľa veľkosti 1/2.

https://youtu.be/ipH61_NgFQ8 – dvojjazyčný preklad slovenského posunkového jazyka a slovenčiny umiestnením veľkosti prekladateľa 1/3

https://youtu.be/nKSUyZmzrTc – Nepočujúci moderátor propaguje múzeum Tripolitana, v ktorom majú prístup pre nepočujúcich.

https://youtu.be/jWATQc47Ops – Nepočujúci moderátor propaguje múzeum Tripolitana na pozvánke na slávnostné otvorenie múzea QR kódov – Krajské múzeum Prešov.

9/11 Memorial & Museum

 • videoprievodca ASL
 • nepocujuci sprievodca americký posunkový jazyk

https://www.911memorial.org/visit/museum/exhibitions/audio-guide

https://www.911memorial.org/visit/about/accessibility

 

Centrum architektury a městského plánování (ČR)

 • pozice 
 • vybrané části webu přeloženy do ČZJ
 • neslyšící průvodce
 • neslyšící influencer
 • 2x měsíčně tlumočení přednášek do ČZJ

https://praha.camp/pristupnost

https://praha.camp/rozsireni-deaf-friendly

 

Národní muzeum (ČR)

 • vybrané části webu přeloženy do ČZJ
 • neslyšící průvodce
 • videoprůvodce – představení vybraných exponátů a akcí
 • pracovní listy

https://www.nm.cz/virtualne-do-muzea/virtualne-do-muzea-bez-barier

 

Národní zemědělské muzeum (ČR)

 • videopozvánky – představení poboček muzea  

https://www.nzm.cz/videa-pro-neslysici

 

Muzeum Roalda Dahla 

 • aplikace Signly 
 • u jednotlivých expozic jsou vedle popisku QR kódy 
 • při namíření mobilu na kód se návštěvníkovi v aplikaci zobrazí překlad v britském znakovém jazyce 

https://www.roalddahl.com/museum/visit/accessibility

 

Kanadské muzeum lidských práv 

 • návštěvníky provází celou expozicí aplikace muzea 
 • v aplikaci je možné spustit průvodce v různých jazycích včetně Amerického znakového jazyka (ASL) a Quebeckého znakového jazyka 
 • průvodci jsou vždy rodilí mluvčí daného znakového jazyka 
 • k jednotlivým průvodcům je možné spustit i titulky https://humanrights.ca/visit/accessibility#section-In-the-Galleries

 

Národní galerie ve Washingtonu 

 • Přibližně jednou měsíčně pořádají prohlídky vedené neslyšícím průvodcem ○ prohlídky jsou tlumočené do mluveného jazyka 

○ na webových stránkách jsou veřejně dostupná videa v ASL o nejvýznamnějších exponátech galerie společně s anglickým popiskem 

○ všechny místnosti jsou opatřeny indukčními smyčkami 

○ poskytují návštěvníkům přepis audio prohlídek v papírové formě https://www.nga.gov/visit/accessibility.html 

 

Louvre 

 • prohlídky ve francouzském znakovém jazyce vedené neslyšícím průvodcem 

https://www.louvre.fr/en/visit/accessibility/visitors-with-hearing-impairments

Ukázka č. 1 – video na HP: 

Ukázka č.2 – muzeum vytvořilo sekci pro neslyšící, kde na jednotlivých videích představujepředstauvje svoje pobočky